ร่วมเขียนเปลี่ยนโลก
 
 ขอบคุณสำหรับการร่วมลงชื่อ
แคมเปญ “เขียน เปลี่ยน โลก 2564” ได้สิ้นสุดลงแล้ว
โปรดติดตามการอัปเดตแคมเปญนี้ได้อีกครั้งในเดือนตุลาคม 2565


https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/MK54UVRPw/Document/Petition_A3_final_for_print_rr_compressed.pdf?v=202012190947
image
https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/MK54UVRPw/Document/Petition_A3_final_for_print_rr_compressed.pdf?v=202012190947
https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/MK54UVRPw/Document/Petition_A3_final_for_print_rr_compressed.pdf?v=202012190947