Do not close. Please wait...

ติดต่อเรา

กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน

ติดต่อเรา : 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
139/21 ซอยลาดพร้าว 5 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
อีเมล: info@amnesty.or.th
โทรศัพท์ : (+66)2-513-8745,(+66)2-513-875