จาง จ่าน ประเทศจีน

     เมื่อเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ศูนย์กลางการระบาดของโรคโควิด-19 ถูกล็อกดาวน์ จาง จ่าน                                                                                                                                             ซึ่งเป็นหนึ่งในนักข่าวพลเมืองไม่กี่คนที่รายงานเกี่ยวกับวิกฤติการณ์ ที่กำลังเกิดขึ้น
     ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความจริงจางจ่านอดีตทนายความจึงเดินทางไปยังเมืองที่เกิด
วิกฤติดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เธอได้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการรายงานว่าเจ้าหน้าที่รัฐ
ได้คุมขังนักข่าวอิสระและได้ข่มขู่ครอบครัวของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งนักข่าวพลเมืองเป็นแหล่ง
ข้อมูลโดยตรงเกี่ยวกับการแพร่ระบาดเพียงแหล่งเดียวที่ไม่มีการปิดกั้นหรือเซ็นเซอร์

     นักข่าวพลเมืองทำงานโดยไม่ขึ้นกับสื่อที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐทำให้ต้องเผชิญกับการ
คุกคามอย่างต่อเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลที่รัฐบาลต้องการเก็บเงียบ
     จาง จ่าน หายตัวไปในเมืองอู่ฮั่นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 ภายหลังเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเธอถูก
ตำรวจจับตัวในเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งห่างออกไป 640 กิโลเมตร ในเดือนมิถุนายน 2563 เธอเริ่มอด
อาหารประท้วงการที่เธอถูกคุมขัง ต่อมาในเดือนธันวาคม ร่างกายของเธออ่อนแอมากจนต้อง
นั่งรถเข็นไปรับฟังการพิจารณาคดีในศาล ซึ่งผู้พิพากษาตัดสินจำคุกเธอ 4 ปีในข้อหา “ทะเลาะ
วิวาทและยั่วยุให้เกิดปัญหา”

     จางจ่านถูกย้ายไปยังเรือนจำหญิงที่เมืองเซี่ยงไฮ้เมื่อเดือนมีนาคม 2564 แต่อย่างไรก็ดี
เจ้า
หน้าที่ยังคงปฏิเสธไม่ให้ครอบครัวของเธอสามารถเข้าเยี่ยมเธอได้“เราควรแสวงหาความจริง
และแสวงหามันในทุกวิถีทาง” จาง จ่าน กล่าว “ความจริงเป็นสิ่งที่แพงที่สุดในโลกเสมอมา มัน
คือ ชีวิตของเรา”

บอกรัฐบาลจีนให้ปล่อยจาง จ่าน ทันที
 
"ข้อเรียกร้องของเรา"
เจน - ในนามของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

เพื่อนของฉันถูกคุมขังเพียงเพราะรายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ในเมืองอู่ฮั่น

ถึง นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ฉันชื่อเจน ฉันคอยประสานงานกับกลุ่มที่ทำงานเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัว จาง จ่าน ซึ่งเป็นนักข่าว
พลเมืองชาวจีนที่ถูกคุมขังในเมืองเซี่ยงไฮ้อย่างไม่เป็นธรรม เนื่องจากเธอได้รายงานถึงวิกฤต
การณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดครั้งใหญ่ในเมืองอู่ฮั่นเมื่อปีที่ผ่าน ตอนนี้ จาง จ่าน อยู่ในคุก
เพียงเพราะเธอกล้าสืบค้นและพูดความจริงต่อสาธารณะเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 บอก
ทางการจีนให้ปล่อยตัวเธอทันที

จาง จ่าน มีความกล้าและมุ่งมั่นที่จะพูดความจริงต่อผู้มีอำนาจ เธอได้รายงานเกี่ยวกับการกระทำ
ของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งได้คุมขังนักข่าวอิสระและได้ข่มขู่ครอบครัวของผู้ป่วยโรคโควิด-19 นอกจากนี้
ในช่วงเวลานั้น นักข่าวพลเมืองเป็นเพียงแหล่งข่าวเดียวที่เผยแพร่ข้อมูลการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ที่เป็นอิสระและไม่ถูกเซ็นเซอร์ ซึ่งทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับการคุกคามอย่างต่อเนื่อง
จากการเปิดเผยข้อมูลที่รัฐบาลต้องการเก็บเงียบ

จาง จ่าน ถูกคุมขังตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เธอยังได้อดอาหารประท้วง ซึ่งทำให้ร่างกายของ
เธออ่อนแอ จนเธอต้องนั่งรถเข็นไปศาล เธอถูกตัดสินจำคุก 4 ปีในข้อหา “ทะเลาะวิวาทและยั่วยุให้
เกิดปัญหา”

ปัจจุบัน จาง จ่าน ถูกคุมขังอยู่ในคุกหญิงที่เมืองเซี่ยงไฮ้ และครอบครัวของเธอถูกปฏิเสธการเข้า
เยี่ยม อย่างไรก็ตาม เธอยังคงมุ่งมั่นที่จะ “แสวงหาความจริงในทุกวิถีทาง”จาง จ่าน กล่าวว่า
“ความจริงเป็นสิ่งที่แพงที่สุดในโลกเสมอมา แต่มันคือชีวิตของเรา”

ทุกปี แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ยืนหยัดเพื่อนักปกป้องสิทธิอย่างจาง จ่าน ในแคมเปญเขียน
เปลี่ยน โลก หรือ Write for Right  แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลต่อสู้กับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
มากว่าหลายสิบปี ด้วยขบวนการสิทธิมนุษยชนกว่า 10 ล้านคนที่ไม่เพิกเฉยต่อความอยุติธรรมและ
ต้องการเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจทำในสิ่งที่ถูกต้อง

ข้อความของคุณมีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและถ้าเราร่วมมือกันเราจะสามารถปล่อย
จาง จ่าน ให้เป็นอิสระได้

ร่วมกันต่อสู้เพื่อจาง จ่าน และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนคนอื่นๆ ในแคมเปญเขียน เปลี่ยน โลกปีนี้

     ขอบคุณ

        เจน

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB